Hướng dẫn upload dữ liệu và import database trên DirectAdmin

Bước 1: Tạo và import dữ liệu vào Database.
Đăng nhập vào DirectAdmin và tìm tới mục MySQL Management.
 
 
Sau đó ấn vào nút Create New Database.
 
 
Sau đó bạn nhập Database Name  Database User cùng mật khẩu dành cho database vào. Nhập xong thì ấn nút Create.

Tạo xong nó sẽ cho xem lại thông tin database của bạn lần nữa.

Bây giờ bạn nhấp vào chữ HERE bên dưới để quay trở lại trước.
Tại mục Upload a Database Backup như hình dưới

Thực hiện các bước sau để import dữ liệu từ file backup (.gz):

-Chọn Database cần import dữ liệu vào tại mục Select Database
-Nhấp chọn Choose file để chọn file backup database
-Chọn A specified và nhập thông tin user đã tạo ở bước trên
-Nhấp chọn Upload

Ngoài ra, nếu file SQL có dạng .sql hoặc .sql.zip thì import thông qua phpmyadmin. Ở giao diện hình trên, chọn phpmyadmin sau đó nhập thông tin user đã tạo ở bước trên vào để đăng nhập, lúc này giao hiện phpmyadmin sẽ hiện ra như hình dưới.

Thực hiện các bước sau:
– Chọn tên database ở cột bên trái (trong hình là nguyenhuan_test)
– Chọn tab Import sau đó giao diện sẽ chuyển sang như hình trên.
– Nhập chọn Choose File và chọn file SQL
– Chọn Go và chờ việc import dữ liệu hoàn tất.

Bước 2: Upload dữ liệu lên hosting DirectAdmin.

Dùng FileZilla để upload dữ liệu lên hosting.

Thiết lập như hình trên và chọn Connect để kết nối.

-Sau đó vào thư mục public_html xóa file index.html (hoặc .htm, nếu nó có sẵn) và tiến hành upload toàn bộ source code trên máy vào thư mục public_html(hoặc www) trên host bằng cách ấn Ctrl + A để bôi đen toàn bộ và ấn chuột phải chọn Upload.

Was this article helpful?

Related Articles