Hướng dẫn tạo reseller, hosting trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập đường dẫn quản trị admin (Directadmin).

Khi đã truy cập vào trang Directadmin sẽ có giao diện sau.

Bước 2: Tạo gói Reseller Package.

Chọn Manage Reseller Packages.

Chọn Add Package.

Màn hình Add Package xuất hiện, nhập thông số cho phép, packagename và Save lại.

  • Disk Space: Dung lượng (MB)
  • Bandwidth: Băng thông cho gói hosting
  • Domain: Số tên miền con cho gói hosting
  • Sub-Domain: Số Domain cho phép tạo
  • Email Accounts: Số tài khoản Email cho phép tạo
  • Email Forwarders: Số Email có thế Forwarders được
  • Mailling Lists: Danh sách gửi mail cho phép tạo
  • MySQL Databases: Số Database cho phép tạo

Bước 3: Khi đã có gói Reseller Packages, tiếp theo tạo user Reseller.

Chọn Create Reseller.

Nhập đầy đủ các thông tin sau và chọn Submit để hoàn tất.

Bước 4: Login vào reseller vừa tạo và tạo gói hosting.

Tạo gói package chọn Add Package. (Làm tương tự bước 2, cách tạo gói package Reseller phía trên)

Tạo User (hosting) chọn Add New User. (Làm tương tự bước 3, cách tạo User Reseller phía trên)

Was this article helpful?

Related Articles