Hướng dẫn tăng giới hạn Upload Size trong File Manage Directadmin

Tiến hành đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản admin.

Chọn Administrator Settings.

Sau đó tìm đến mục Server Settings (will restart Directadmin) –> Max Request/Upload Size (bytes) và tiến hành thay đổi thông số phù hợp.

Sau khi thay đổi xong chọn Save để hoàn tất và sẽ nhận thông báo.

Sau tầm 1 phút  vào lại File Manage sẽ thấy thông số Max Filesize  sẽ được thay đổi.

Was this article helpful?

Related Articles