Hướng dẫn giới hạn số email gửi của user trong Directadmin

Để quản lý số lượng email gửi đi của từng User / ngày (chống spam mail) bạn có thể tinh chỉnh số email gửi / ngày của từng theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập vào trang quản lý Directadmin bằng user admin.

Bước 2: Tại Admin Level bạn tìm đến mục “Extra Features”, tiếp đó chọn mục “Administrator Settings

Bước 3: Trong “Administrator Settings” bạn kéo xuống dưới cùng sẽ thấy mục “Email”. Tại khung “Daily Email Limit per DirectAdmin User” bạn set số email limit tùy vào nhu cầu sau đó nhấn “save”.

Bước 4: Để thực hiện giới hạn riêng cho từng user bạn thực hiện theo hình sau:

Chọn Show All Users.

Chọn User cần giới hạn sent mail.

Chọn mục Sent Emails và thiết lập thông số giới hạn phù hợp -> Save limit hoàn tất.

Was this article helpful?

Related Articles