Kiểm tra tình trạng bị spam mail

Khách hàng dùng dịch vụ Hosting Một số nguyên nhân gây ra tài khoản Hosting thực hiện gửi email spam: – Khách hàng tự thực hiện gửi quá nhiều email – Khách hàng không chủ động thực hiện gửi email mà email bị gửi đi tự động, có thể là […]

Hướng dẫn tạo reseller, hosting trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập đường dẫn quản trị admin (Directadmin). Khi đã truy cập vào trang Directadmin sẽ có giao diện sau. Bước 2: Tạo gói Reseller Package. Chọn Manage Reseller Packages. Chọn Add Package. Màn hình Add Package xuất hiện, nhập thông số cho phép, packagename và Save lại. Disk Space: Dung lượng (MB) Bandwidth: […]